Walking floor uitdraai

Mogelijkheid voor uitvoer van alle biomassabrandstoffen (max. diameter G100) met een hoge vochtigheidsgraad en een slechte strooibaarheid.