Subsidie voor biomassaketels

Het klimaat wordt steeds belangrijker en dat is terug te zien in het beleid van de overheid. De ontwikkelingen ziet u waarschijnlijk ook in uw omgeving terug, zoals de opkomst van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.

Een duurzame toekomst is voor ons allen van belang en iedereen kan op geheel eigen wijze zijn aandeel hieraan leveren. Kiest u voor energie uit een biomassaverbrandingsketel, dan zijn er diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een regeling. Hierbij geven we graag informatie over de volgende mogelijkheden:

Subsidies en tegemoetkomingen:

  • SDE+ en SDE++
  • MIA en Vamil
  • EIA
  • Energiebespaarfonds
  • Lease

=> Vraag uw bank wat de beste mogelijkheden zijn voor uw persoonlijke situatie. Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen.

Fijnstof gemeten in Fröling Biomassaketels

SDE+ en SDE++ | Voor grotere energieproject is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) van toepassing. Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. De SDE+ wordt met ingang van 2020 verder verbreed en gaat dan de SDE++ heten.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen in Nederland. Alle hernieuwbare energietechnieken komen in aanmerking voor de SDE+, zo ook de biomassaketels van Fröling.

Via mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijn.rvo.nl.

MIA en Vamil | De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Speciaal voor alle ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke technieken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen: de MIA en Vamil.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden fiscaal voordeel bij investeringen in milieuvriendelijke technieken, zoals de aanschaf van een biomassaketel van Fröling.

  • Met de MIA profiteert de ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

De MIA en Vamil zijn dus geen subsidies, maar bieden wel fiscaal voordeel.

Aanvragen kunnen worden gedaan via de website mijn.rvo.nl/mia-en-vamil. U kunt MIA en/of Vamil binnen 3 maanden na aankoop van een Fröling-ketel aanvragen.

EIA | Investeert u als bedrijf in een biomassaverbrandingsketel van Fröling, dan kan er gebruik worden gemaakt van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast profiteert uw bedrijf natuurlijk ook van de lagere energierekening.

Het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek doet u via mijn.rvo.nl. Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering worden ingediend. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen. Aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het duurt 1 tot 5 werkdagen tot u uw eH-inlogmiddel binnen heeft.

Energiebespaarfonds

Voor de hout-cv-ketel geldt helaas nog een beetje ‘onbekend maakt onbemind’. Dat zal ook de reden zijn waarom er vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds nog geen lening wordt verstrekt voor deze energiezuinige maatregel. PTH Hout CV, officieel dealer van Fröling Nederland, is momenteel drukdoende om de ketels van Fröling op de lijst te krijgen bij het Energiebespaafonds. Wij houden u op de hoogte.

Lease

Voor het leasen van een biomassaketel zijn verschillende lease oplossingen mogelijk. Vraag bij uw bank naar de mogelijkheden.